NHÀ QUẢN LÝ

Phòng ngừa rủi ro thanh - kiểm tra thuế (sản xuất - gia công)

1.800.000

1.000.000
2.330 người đã theo học

Phòng ngừa rủi ro thanh - kiểm tra thuế (xuất khẩu - thương mại)

1.800.000

1.000.000
998 người đã theo học

Giải mã bí mật triệu phú robert allen & mark victor hansen

1

99.000
1.231 người đã theo học

Nghệ thuật nói chuyện thu hút người nghe

99.000
5.430 người đã theo học

Nghệ thuật thuơng lượng tuyệt đỉnh

Nhiều diễn giả
99.000
2.412 người đã theo học

Kỹ thuật truyền thông của người làm kinh doanh

Diễn giả
99.000
1.244 người đã theo học

0