Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

Ông là tác giả best-seller và chuyên gia huấn luyện. Loạt sách nổi tiếng nhất của ông Súp gà cho tâm hồn (Chiken’s soup for the Soul) viết cùng Jack Canfield đã gây chấn động thế giới và được nhiều thế hệ độc giả yêu thích. Đến nay loạt sách này đã có hơn 140 triệu bản được phát hành và được dịch ra 54 thứ tiếng trên khắp thế giới.

Tất cả giảng viên

0