Học để khẳng định mình

Viết bởi Nho
7 năm trước
1,482
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình
1 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận

0