0 Hay!
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận

Làm sao dịch chuyển núi Phú Sĩ? - Microsoft’s Cult of Puzzle

Làm sao dịch chuyển núi Phú Sĩ? - Microsoft’s Cult of Puzzle
Tác giả: DongPhD
Dạng tài liệu: Google Drive
Tải vềTặng sách này
Phần lớn các câu đố dưới đây là các câu hỏi tuyển dụng của Mi- crosoft xuất hiện trong cuốn sách “How Would You Move Mount Fuji?” (Làm sao dịch chuyển núi Phú Sĩ) của William Poundstone. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho mọi người.

0