Kỹ năng phát âm tiếng Việt chuẩn cho người Việt

Kỹ năng phát âm tiếng Việt chuẩn cho người Việt

Kỹ thuật phát âm và sử dụng giọng nói chuẩn như phát thanh viên. Tránh được các lỗi phát âm sai theo địa phương. Giúp bạn dễ dàng lấy cảm tình và thăng tiến trong công việc. Dạy con nói và viết đúng,...

15196 người đã đọc | ngày 04/02/2015

0