Khóa học kỹ năng thuyết trình ấn tượng

Khóa học kỹ năng thuyết trình ấn tượng

KHÓA HỌC KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ẤN TƯỢNG

864 người đã đọc | ngày 23/01/2017
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ TIN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ TIN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

*Học cách tự tin trước đám đông [1] *là rất cần thiết, bởi những lo lắng thiếu tự tin sẽ khiến buổi thuyết trình của bạn trở thành một thảm họa. Thật vậy! Thuyết trình là bạn đang truyền đạt những thông tin cho người nghe nhằm đạt các mục tiêu cụ thể. Muốn vậy bạn phải thật sự tạo...[1] http://azabook.com/khoa-hoc-dao-tao-ky-nang-thuyet-trinh.html
0 người đã đọc | ngày 16/02/2017

0