7 ý tưởng vui về hoạt động Đoàn

Viết bởiazabookadmin
16/03/2015
1748

7 ý tưởng vui về hoạt động Đoàn

Những sinh viên có thể làm chiến sỹ mùa hè xanh ngay tại trong chính gia đình mình?
Những sinh viên có thể làm chiến sỹ mùa hè xanh ngay tại trong chính gia đình mình?
Liệu có thể đưa thanh niên/trẻ em từ thôn quê ngược lên thành thị để học hỏi, mở mang?
Liệu có thể đưa thanh niên/trẻ em từ thôn quê ngược lên thành thị để học hỏi, mở mang?
Tại sao không vẽ trên sân trường những khẩu hiệu tuyên truyền?
Tại sao không vẽ trên sân trường những khẩu hiệu tuyên truyền?
Tổ chức cuộc thi mua nón bảo hiểm để nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông?
Tổ chức cuộc thi mua nón bảo hiểm để nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông?

Tổ chức một lớp học chết?

Tổ chức một lớp học chết? Để họ yêu sự sống, trân trọng cuộc đời hơn? 

Những đứa trẻ ung thư, bệnh nhân AIDS họ có thể học ở lớp học tinh thần?

Những đứa trẻ ung thư, bệnh nhân AIDS họ có thể học ở lớp học tinh thần?  Để họ có niềm vui, niềm tin và sức mạnh chiến thắng?

Có thể bức ảnh lá cờ Tổ quốc sẽ ý nghĩa và đẹp hơn nhiều nếu được tập hợp từ khuôn mặt của chính các bạn đoàn viên?
Có thể bức ảnh lá cờ Tổ quốc sẽ ý nghĩa và đẹp hơn nhiều nếu được tập hợp từ khuôn mặt của chính các bạn đoàn viên?
Thầy Khắc Hiếu hy vọng sẽ có ngày thực hiện được những ý tưởng này để giúp ích cho mọi người từ những việc nhỏ nhất.
Thầy Khắc Hiếu hy vọng sẽ có ngày thực hiện được những ý tưởng này để giúp ích cho mọi người từ những việc nhỏ nhất.
6 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận

0