khóa học

Nguyên tắc khởi nghiệp thành công từ Steve Jobs

Chuyên gia markeing - Tác giả
299.000
3.425 người đã theo học

Tư duy khởi nghiệp thành công từ "Tỷ phú bán giày"

Chuyên gia
299.000
5.324 người đã theo học

Kỹ thuật truyền thông của người làm kinh doanh

Diễn giả
299.000
1.247 người đã theo học

Bí mật của người lãnh đạo thành công

Chuyên gia
299.000
2.314 người đã theo học

Để trở thành vĩ nhân

Nhóm chuyên gia
299.000
1.846 người đã theo học

Nghệ thuật lãnh đạo đỉnh cao

Tác giả, chuyên gia lãnh đạo
299.000
975 người đã theo học

0