khóa học

Kỹ thuật truyền thông của người làm kinh doanh

Diễn giả
299.000
1.244 người đã theo học

Bí mật của người lãnh đạo thành công

Chuyên gia
299.000
2.314 người đã theo học

Để trở thành vĩ nhân

Nhóm chuyên gia
299.000
1.846 người đã theo học

Nghệ thuật lãnh đạo đỉnh cao

Tác giả, chuyên gia lãnh đạo
299.000
975 người đã theo học

Tư duy của nhà lãnh đạo thành công

Diễn giả - Nhà văn
299.000
1.274 người đã theo học

Những quy tắc để lãnh đạo thành công

Diễn giả
299.000
1.352 người đã theo học

0