khóa học

Sức mạnh của thói quen thứ 8

Diễn giả
299.000
1.443 người đã theo học

Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả

Chủ tịch của The Productivity Pro
299.000
3.414 người đã theo học

Để thuyết trình thành công

Chuyên gia thuyết trình
299.000
3.823 người đã theo học

Cách tương tác người nghe khi thuyết trình

Diễn thuyết gia
299.000
2.415 người đã theo học

Kỹ thuật giúp thuyết trình thành công

Nhóm chuyên gia
299.000
5.234 người đã theo học

Tuyệt chiêu siêu nhớ - Học tập siêu tốc

Diễn thuyết gia
299.000
2.469 người đã theo học

0