khóa học

Chìa khoá để khởi nghiệp thành công

Nhiều diễn giả
299.000
1.146 người đã theo học

Phương pháp chốt sale ngay lần gặp đầu tiên

Tác giả
299.000
1.144 người đã theo học

Nghệ thuật chốt sale

Diễn giả
299.000
1.865 người đã theo học

Phân tích mối quan hệ khách hàng

Diễn giả, tác giả
299.000
1.683 người đã theo học

Hiểu về khách hàng để bán hàng thành công

Tiến sĩ, tác giả
299.000
1.285 người đã theo học

Nhận biết tăng động - giúp bé tập trung

Nhiều diễn giả
Miễn phí
2.385 người đã theo học

0