NHÂN VIÊN

Học kỹ năng bán hàng cùng chuyên gia Blair Singer

Diễn giả
299.000
943 người đã theo học

Nghệ thuật thuyết phục khách hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
3.415 người đã theo học

Nghệ thuật sàng lọc khách hàng từ sói già phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
2.135 người đã theo học

Nghệ thuật gọi điện thoại từ sói già phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
2.135 người đã theo học

Nghệ thuật chốt đơn hàng thành công từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
3.144 người đã theo học

Nghệ thuật kiểm soát tâm lý từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
1.235 người đã theo học

0