NHÂN VIÊN

Kỹ thuật giúp thuyết trình thành công

Nhóm chuyên gia
299.000
5.234 người đã theo học

Học kỹ năng bán hàng cùng chuyên gia Blair Singer

Diễn giả
299.000
943 người đã theo học

Nghệ thuật thuyết phục khách hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
3.415 người đã theo học

Nghệ thuật sàng lọc khách hàng từ sói già phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
2.135 người đã theo học

Nghệ thuật gọi điện thoại từ sói già phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
2.135 người đã theo học

Nghệ thuật chốt đơn hàng thành công từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
3.144 người đã theo học

0