khóa học

Dạy con tư duy tích cực

299.000
4.256 người đã theo học

Nghệ thuật thuyết phục khách hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
3.415 người đã theo học

Nghệ thuật đặt câu hỏi cho khách hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
3.417 người đã theo học

Nghệ thuật chào hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
2.147 người đã theo học

Tuyệt chiêu bán hàng - Hiểu tâm lý khách hàng để chốt Sale

299.000
3.159 người đã theo học

Xây dựng ước mơ để thành công

299.000
1.341 người đã theo học

0