DOANH NHÂN

Phân tích mối quan hệ khách hàng

Diễn giả, tác giả
299.000
1.683 người đã theo học

Hiểu về khách hàng để bán hàng thành công

Tiến sĩ, tác giả
299.000
1.285 người đã theo học

Bí mật của sự giàu có

Doanh nhân, diễn giả, tác giả
299.000
2.167 người đã theo học

Quy luật mới của đồng tiền

Diễn giả - Tác giả
299.000
1.341 người đã theo học

Bài học thành công từ nhà lãnh đạo MCDONALD'S

Chuyên gia
299.000
1.342 người đã theo học

Học đầu tư tài chính từ Warren Buffett

Doanh nhân
299.000
1.245 người đã theo học

0