DOANH NHÂN

Để trở thành vĩ nhân

Nhóm chuyên gia
299.000
1.846 người đã theo học

Nghệ thuật lãnh đạo đỉnh cao

Tác giả, chuyên gia lãnh đạo
299.000
975 người đã theo học

Tư duy của nhà lãnh đạo thành công

Diễn giả - Nhà văn
299.000
1.274 người đã theo học

Những quy tắc để lãnh đạo thành công

Diễn giả
299.000
1.352 người đã theo học

Phương pháp chốt sale ngay lần gặp đầu tiên

Tác giả
299.000
1.144 người đã theo học

Nghệ thuật chốt sale

Diễn giả
299.000
1.865 người đã theo học

0