Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

- Giáo viên trẻ tiêu biểu cấp thành phố năm 2009.

- Cán bộ trẻ tiêu biểu cấp trường ĐH KHTN năm 2009, 2011, 2013.

- Cán bộ trẻ tiêu biểu cấp ĐH Quốc Gia năm 2011, 2013.

- Bằng khen của Giám Đốc ĐH Quốc Gia về thành tích giảng dạy học sinh đạt giải cao trong kì thi Tốt nghiệp và Đại học năm 2011.

Tất cả giảng viên

0