Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

1. THÔNG TIN CHUNG:

a. Ngày sinh: 07-05-1954

b. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Giáo dục học

2. CÔNG VIỆC HIỆN TẠI:

a. Giảng viên chính khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

b. Chuyên gia tư vấn, tham vấn, chăm sóc tinh thần

3. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

a. Nguyên trưởng khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

b. Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp về giáo dục.

c. Viết và đồng xuất bản các quyển sách về Giáo dục học & nguyên cứu khoa học.

d. Báo cáo viên cho các chuyên đề tâm lý:

+ Nghệ thuật giao tiếp & ứng xử

+ Đắc nhân tâm

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

+ Tâm lý lứa tuổi và Phương pháp giáo dục con

+ Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

+ Nghệ thuật xây dựng gia đình hạnh phúc

+ Nghệ thuật giữ lửa trong gia đình

+ Tư vấn hướng nghiệp

+ Và các chủ đề tâm lý khác… cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường học, các cơ sở giáo dục, các tổ chức đào tạo.

e. Tư vấn các mục tâm lý của báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Phụ Nữ Tp.HCM, báo Tiếp Thị Gia đình, báo Thế giới Văn hóa… Tư vấn trên các chuyên mục tâm lý của Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Tp.HCM, Đài truyền hình Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Nai,…

4. VĂN PHÒNG LÀM VIỆC:

a. Địa chỉ: Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM, 280, An Dương Vương, P.4, Q.5, Tp.HCM

b. Điện thoại: 08 35 899 425

Tất cả giảng viên

0