Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

- Tam đẳng huyền đai Karatedo

- Giải thưởng:

+ Huy chương Bạc giải Vô địch Tp.HCM mở rộng

+ Huy chương Đồng giải Đại hội Tp.HCM

- Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân Dân 2

Tất cả giảng viên

0