Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

Quá trình học tập và làm việc:

 • 2015: Tiến sĩ Quản trị Giáo dục của trường Đại học Quốc gia Philippines IFUGAO
 • 2014: Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc Better Living
 • 2012: Đồng sáng lập, Giám đốc Giải pháp Phát triển Tổ chức Công ty BCC – Human Capital Solutions
 • 2007: Cao học Quản trị Kinh doanh, Preston University, Hoa Kỳ
 • 2000: Đồng sáng lập và Giám đốc đào tạo của hội đồng nhân sự Amcham
 • GĐ Trung tâm Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên, GĐ Điều hành Ulysses, Dược PHANO, Truyền Thông Nam Việt
 • GĐ Kinh doanh công ty UNZA, RIM Technologies
 • GĐ Nhân sự (BAT Vietnam, Bệnh viện FV, PepsiCo Vietnam, Công ty G7

Các chứng chỉ tâm lý học tiêu biểu:

 • Tư vấn và Hướng dẫn bằng phương pháp NLP – American Board of NLP
 • Tư vấn làm việc hiệu quả D’Oz International, Singapore
 • Cao học Quản trị Kinh doanh Preston University, Hoa Kỳ
 • Tư vấn tính cách hướng nghiệp SHL, Anh Quốc
 • Trắc nghiệm tâm lý SHL, Anh Quốc
 • Chứng chỉ Tư vấn tâm lý trị liệu Cairnmillar Institute, Úc
Tất cả giảng viên

0