Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

Tony Alessandra - Tiến sĩ, tác giả best – seller, doanh nhân, chuyên gia marketing và diễn giả nổi tiếng về kỹ năng bán hàng hiệu quả. Là đồng sáng lập 2 công ty The Cyrano Group và The Platinum Rule chuyên nghiên cứu các kỹ thuật tâm lý giúp nhân viên duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng qua đó nâng cao kỹ năng bán hàng hiệu quả

Tất cả giảng viên

0