Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

KINH NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:

- Giảng dạy môn Tâm lý học đại cương và Tâm lý học quản lý cho các lớp cử nhân Hành chính hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm tại Học viện Hành chính cơ sở Tp. Hồ Chí Minh.

- Giảng viên thỉnh giảng môn Tâm lý học trong quản trị kinh doanh tại trường trung cấp Tân Việt;

- Giảng viên thỉnh giảng môn Tâm lý học đại cương, tâm lý học giao tiếp tại Cao đẳng văn hóa – nghệ thuật- du lịch Sài Gòn;

- Giảng viên thỉnh giảng môn tâm lý học phát triển, tâm lý học đại cương tại Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;

- Giảng viên thỉnh giảng môn Giao tiếp trong thực thi công vụ tại Học viện báo chí tuyên truyền Hà Nội ;

- Giảng viên thỉnh giảng môn Tâm lý học giáo dục tại Học viện phật giáo việt nam;

- Giảng dạy chuyên đề kỹ năng điều hành hội nghị, hội thảo; kỹ năng thuyết trìnhtại trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

- Báo cáo chuyên đề tại Nhà văn hóa phụ  nữ, Nhà văn hóa thanh niên Tp. Hồ Chí Minh, trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên, quận đoàn quận 3, trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 9.

- Cộng tác với báo Giáo dục Thời đại làm công tác Tư vấn tuyển sinh 2011 với tư cách là chuyên viên tư vấn  tâm lý.

- Chuyên viên tư vấn tâm lý cho tổng đài 1088.

- Giảng viên tập huấn chương trình Kỹ năng làm cha mẹ do công ty Nhịp cầu hạnh phúc liên kết với  liên minh Na Uy tổ chức tại Bến Tre

- Báo cáo chuyên đề phát triển trí tuệ cho công ty VMIT

- Cộng tác viên của báo vnxpress, tham gia tư vấn cho đài phát thanh Bình Thuận, chương trình góc khuất (truyền hình Cần Thơ)

Tất cả giảng viên

0