Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, truyền thông và phát triển nhân sự từ các tập đoàn lớn tại Việt Nam như: Unilever, Prudential, Navigos Group & Vietnamworks.com…,
  • Chuyên viên Tư vấn Tâm lý – Hình học được ủy quyền Duy Nhất tại Việt Nam
  • Chuyên viên Tư vấn Phát triển Nghề nghiệp (Certified Career Coach) 
  • Chuyên viên MBTI Chứng nhận Toàn cầu 
  • Chuyên viên Huấn luyện – Diễn giả
Tất cả giảng viên

0