Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

- Tác giả cuốn sách Bí quyết tay trắng sở hữu, kinh doanh bất động sản

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Think Big

- Đồng sáng lập Công ty cổ phần Bất động sản Big Land

- Đồng sáng lập Công ty cổ phần Big Edu

- Giải thưởng Tầm nhìn Á Đông 2012 Top 100 Phong cách Doanh nhân

Tất cả giảng viên

0