Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

Tổ trưởng bộ môn Sinh học trường THPT Bình Hưng Hòa.

Giảng viên trẻ tiêu biểu cấp thành phố - 2013

Tất cả giảng viên

0