Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

- Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về NLP

- Lập trình ngôn ngữ tư duy

- Đã tham gia huấn luyện cho hàng ngàn cán bộ, công nhân viên chức về Ứng dụng NLP trong sản xuất và đời sống

Tất cả giảng viên

0