Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

Chủ tịch của The Productivity Pro – công ty tư vấn quốc tế hàng đầu chuyên về lĩnh vực tăng hiệu suất công việc. The Productivity Pro có bề dày làm hợp tác, được các khách hàng lớn như IBM, Coca-Cola, VISA tin tưởng lựa chọn. Các tác phẩm và chương trình đào tạo kỹ năng thành công của Laura Stack đã giúp hàng trăm công ty cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất làm việc.

Tất cả giảng viên

0