Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

Quan điểm cuộc sống: “Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn”.

- Bằng khen Trung Ương Đoàn năm 2008, 2011, giai đoạn 2009-2012.

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2011, 2012, 2013, 2014 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

- Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2012 do Thành Đoàn trao tặng.

- Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2012, 2013, 2014 do Đoàn trường ĐHSP trao tặng.

- Én Bạc cuộc thi Người dẫn chương trình Truyền hình năm 2010.

- Huy chương Vàng đơn ca Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2005.

- Huy chương Vàng đơn ca Tiếng hát Giáo viên toàn quốc 2011.

- Công Đoàn viên Xuất sắc năm 2010 - 2014.

Tất cả giảng viên

0