Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

+ Một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại khu vực phía Nam.

+ Ngoài các công việc hàn lâm về giảng dạy và nghiên cứu, mỗi năm, bà còn tham gia hàng trăm hoạt động truyền thông cộng đồng như tư vấn dinh dưỡng trên truyền thông, báo chí,…

+ Khách mời quen thuộc của các chương trình tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe của HTV

Tất cả giảng viên

0