Các khóa đang dạy

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

<p>AZABOOK - HỌC MỌI LÚC</p>Chi tiết
399,000
1,776người theo học
Thêmvào giỏ
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px; text-align: justify; color: rgb(0, 128, 0);"><strong>KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?</strong></span><br style="text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px; text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41);">⇒&nbsp;Sinh viên mới ra trường, đang tìm việc làm.</span><br style="text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px; text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41);">⇒&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px; text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41);">Nhân viên đã có kinh nghiệm, đang muốn tìm công việc mới để phát triển.</span><br style="text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px; text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41);">⇒</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px; text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41);">&nbsp;Sinh viên năm 3,4 muốn chuẩn bị từ xa, tích lũy kinh nghiệm sẵn để có được việc trước khi tốt nghiệp.</span></p>Chi tiết
300,000
10,347người theo học
Thêmvào giỏ
<p>KHÓA HỌC KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ẤN TƯỢNG</p>Chi tiết
399,000
862người theo học
Thêmvào giỏ

0