Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

Nhà tư vấn xuất sắc, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và là diễn giả nổ tiếng trong lĩnh vực quản trị, kỹ năng lãnh đạo và dịch vụ khác hàng. Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong nghề, Brad Worthley đã giúp đỡ nhiều người có được bí quyết trở thành nhà lãnh đạo thành công bao gồm cá nhân và các công ty nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tăng trưởng kinh doanh.

Tất cả giảng viên

0