Tất cả giảng viên

Trần Nam Anh

Giáo viên Tổng phụ trách Đội Tp.HCM - Thành viên Tổng đoàn ...

Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch HĐQT Think Big Group

Nguyễn Minh Hoàng

Giám đốc Khối Nội Vụ Tập đoàn Hoa Sen

Võ Thị Tường Vy

Tiến sĩ Tâm lý học

Tô Nhi A

Thạc sĩ Tâm lý học

Trương Bá Mạnh Long

Ảo thuật gia

Hoàng Hiệp

Thạc sĩ - Bác sĩ

Bùi Phi Hùng

Master of Apply Practical Feng Shui

Nhóm chuyên gia

Nhóm chuyên gia Hành Trang Sống

Đặng Thiên Anh

Người Mẫu

0