khóa học phổ biến

Phòng ngừa rủi ro thanh - kiểm tra thuế (sản xuất - gia công)

1.800.000

1.000.000
2.321 người đã theo học

Phòng ngừa rủi ro thanh - kiểm tra thuế (xuất khẩu - thương mại)

1.800.000

1.000.000
998 người đã theo học

Chiến lược xác định mục tiêu cá nhân để thành công

Tác giả, nhà diễn thuyết
49.000
1.848 người đã theo học

Khóa học kỹ năng hoạt náo quản trò

700.000

399.000
1.764 người đã theo học

Nghệ thuật bán hàng theo đường thẳng từ sói già phố wall

Một nhà diễn thuyết và cựu môi giới chứng khoán Mỹ.
99.000
2.342 người đã theo học

Khóa học tiếng anh dành cho người mất căn bản

Giảng viên khoa tiếng Anh

190.000

138.000
1.236 người đã theo học

0