DOANH NHÂN

NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG THEO ĐƯỜNG THẲNG TỪ SÓI GIÀ PHỐ WALL

Một nhà diễn thuyết và cựu môi giới chứng khoán Mỹ.
9.900.000
234.224 người đã theo học

Kỹ Năng Sử Dụng Ngôn Từ Trong Bán Hàng

9.900.000
1.020 người đã theo học

Bí mật tâm lý bán hàng

Diễn giả
9.900.000
23 người đã theo học

Tạo đột phá về lợi nhuận trong kinh doanh - Brian Tracy

Diễn giả
9.900.000
12 người đã theo học

1